Feller

Feller er en nødvendighet for å kunne komme seg til toppen for egen maskin når du har et splitboard.